เมนู

cap-touch suppliers

The small products of cap-touch suppliers have great energy

2021-11-09

In daily life, many products we use are operated by buttons. Below these buttons are actually electronic sensors. The output commands of the user are recognized by induction and then passed to the processing system, so as to perform operations on each device. The corresponding operation. These buttons are actually equivalent to the existence of a touch cap. The suppliers...
How does the LCD Display work?

2021-10-06

LCD display at the most basic level, most (but not all) liquid crystal displays change the polarization state of light passing through the liquid crystal layer. The competition between the boundary conditions and the applied electric field controls the geometry of the layer. Generally, for this type of LCD, nematic liquid crystals are used, and special coatings are applied on...
ผู้ผลิตจอแสดงผลแบบสัมผัส HDMI usb นำพระกิตติคุณมาสู่ชีวิตคุณภาพสูงของมนุษย์

2021-09-29

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนำมาซึ่งประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ขั้นสูง นั่นเป็นเหตุผลที่ชีวิตของเราพัฒนาไปสู่ความฉลาดได้ สำหรับเราตั้งแต่ยุคไม่มีอะไรไปจนถึงยุคของเทคโนโลยี สิ่งที่เราเห็นไม่ใช่แค่การพัฒนาของสังคมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงภูมิปัญญาของมนุษย์อีกด้วย สำหรับผู้ผลิตจอแสดงผลแบบสัมผัส HDMI usb เป็นเพราะการพัฒนานี้ที่อุตสาหกรรมนี้มี...
ผู้ผลิตจอแสดงผล HDMI พร้อม USB TouchScreen นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาสู่ผู้บริโภคมากขึ้น

2021-09-22

สำหรับทีวีที่ดูที่บ้านในชีวิตเมื่อเราเลือกโหมดการเล่นวิดีโอเราจะพบว่าช่องทีวีรายวันเล่นในโหมด HDMI เมื่อเลือกในโหมดอื่นแล้วจะเป็นเกล็ดหิมะ และตอนนี้ทีวีได้รวมฟังก์ชั่นส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน จอแสดงผล HDMI พร้อม USB TouchScreen ผู้ผลิตได้อัปเกรดผลิตภัณฑ์ของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำ...