เมนู

HDMI LCD touch screen supplier

The Ultimate Guide to Choosing the Right LCD Display

2023-03-29

LCD displays have become a ubiquitous technology in our daily lives. From smartphones to computer monitors, these displays are used in almost every electronic device that we use. But with so many options available, it can be overwhelming to choose the right one. In this article, we'll provide you with the ultimate guide to choosing the right LCD display, including...
การวิเคราะห์ซัพพลายเออร์หน้าจอสัมผัส LCD HDMI

2021-12-30

นับตั้งแต่การพัฒนา หน้าจอสัมผัสไม่เพียงแต่กลายเป็นส่วนสำคัญของสาขาระบบอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังขยายอุตสาหกรรมการใช้งานจากอุตสาหกรรมดั้งเดิมไปจนถึงโลจิสติกส์ การแพทย์ และสาขาอื่นๆ อีกด้วย ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี ผู้ผลิตระบบอัตโนมัติในประเทศจำนวนมากขึ้นได้ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาหน้าจอสัมผัส HDMI LCD การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด HDMI ของจีน
HDMI usb touch display manufacturers use multi-function interfaces to meet user needs

2021-12-18

The main function of the display is to display the transmitted signal in front of the public in the form of images. And this kind of digital communication needs a medium. The USB or HDMI interface transmits the signal and displays it after analysis. Therefore, hdmi usb touch display manufacturers meet the different needs of users by designing different interfaces...
HDMI LCD touch screen with USB interface, let technology come to life

2021-11-20

The replacement of electronic products is very fast. When many people are still immersed in the traditional display operation mode, many large venues have introduced HDIM displays that can be touched to introduce the entire venue in a more direct way, allowing users to participate. In order to have a deeper memory of what I saw. There fore,HDMI LCD touch...